Herroepingsrecht

Kan ik mijn order annuleren voordat deze verzonden is, zo ja hoe moet dit? Bestellingen door consumenten kunnen worden geannuleerd tot de dag voorafgaand aan de dag van bezorging. Wij verzoeken u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen per telefoon (0433212926) of per email (info@koremanmaastricht.nl) . Wij zullen de bestelling vervolgens annuleren en het reeds betaalde bedrag retourneren. Producten die overeenkomstig de specificaties van de klant worden of zijn vervaardigd kunnen na het tot stand komen van de koopovereenkomst niet worden geannuleerd.

Kan ik gebruik maken van mijn herroepingsrecht? Bij aankoop van producten via internet heeft u, als consument, de mogelijkheid de koopovereenkomst gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat u het bestelde product heeft ontvangen. U kunt de overeenkomst ontbinden door ons dit te laten weten per mail. U kunt ook het hieronder opgenomen modelformulier voor herroeping aan ons toezenden, maar dit is niet verplicht. Gedurende deze termijn is de consument gehouden zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. In het geval u, als consument, van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product in de originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, aan ons aan te bieden. Wij zullen vervolgens met u een afspraak maken om het product op korte termijn weer op te halen. Voor het ophalen van de producten brengen wij maximaal € 500,- in rekening. U kunt het product kosteloos zelf bij één van onze vestigingen langsbrengen, of op eigen kosten op een andere wijze aan ons retourneren. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen op specificatie van de klant. (Uitsluiting van het herroepingsrecht is door de wetgever uitdrukkelijk toegestaan voor producten die door de ondernemer overeenkomstig specificaties van de consument zijn vervaardigd.) U heeft ná mededeling van de herroeping 14 dagen de tijd om te retourneren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling het aankoopbedrag terugbetalen inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Retouradres : Koreman Exclusive Carpets – Helmstraat 12 – 6211TA – Maastricht. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: Koreman Exclusive Carpets, Helmstraat 12, 6211TA  Maastricht. info@koremanmaastricht.nl
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Menu