Disclaimer

Door het bezoeken of het gebruiken van onze website stemt u in met de voorwaarden gekoppeld aan deze website.

KoremanMaastricht.nl doet er alles aan voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. KoremanMaastricht.nl behoudt zich

het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site zonder aankondiging te wijzigen.

De gepubliceerde teksten, afbeelingen, logo’s en namen op deze website zijn eigendom van KoremanMaastricht.nl of rechthebbende. Het is niet toegestaan om

zonder schriftelijke toestemming van KoremanMaastricht.nl deze media te vermenigvuldigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Menu